Wat zijn abonnementen?

Onder ‘Abonnementen’ verstaan we services die Gymfed aanbiedt tegen betaling. 

Hoe kan ik een abonnement activeren?

In de navitatie (onder ‘Club’) in het submenu ‘Abonnementen’ vind je onderstaand scherm. Hier kan je via de knoppen ‘+ Abonneren’ en ‘Abonnement stopzetten’ de gewenste bewerking uitvoeren. 

Van zodra u op ‘+ Abonneren’ klikt, wordt ter informatie ook meteen de activatiedatum ingevuld. 
De applicatie is beschikbaar voor de club en de trainers van het moment van activatie. 

Houd er zeker rekening mee dat u een bepaald abonnement enkel kan uitvinken totdat de factuur werd opgemaakt. Dit gebeurt steevast rond half november zodat u ruimschoots de tijd heeft om het abonnement te testen & dus eventueel uit te schakelen indien de tool voor de club geen meerwaarde betekent.

Eens de factuur door de federatie werd opgemaakt zal de knop ‘Abonnement stopzetten’ nog steeds beschikbaar zijn maar wordt het abonnement pas stopgezet op het einde van het seizoen.
In dat geval dient u dus de factuur voor het abonnement te betalen, en kan je de tool blijven gebruiken. Volgende abonnementen worden aangeboden

Logo coachathome

Coach@Home: Inspiratievideo’s gebundeld in één online platform
Online platform voor trainers met meer dan 500 video’s waar de trainer mee aan de slag kan gaan. Een optimale ondersteuning voor de lessen (zowel recreatie als competitie) met video’s van ideaalbeelden, methodische opbouw, helperstechnieken,… onmiddellijk toepasbaar in de training.

Abonnementsprijs:
Clubs 0-100 leden: 50 euro/jaar
Clubs 101-400 leden: 100 euro/jaar
Clubs met meer dan 400 leden: 150 euro/jaar

 

 

 

Gymstars: methodiek en oefenstof van 66 basisbewegingen binnen het turnen
Methodisch-didactisch programma van Gymfed boordevol turnoefeningen voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Naast de trainersmap (te koop op de Gymshop) is de oefenstof (1200 oefenvormen) ook te raadplegen via een online tool. De oefenstof bevat alle basisbewegingen binnen het turnen en is een onmisbaar programma voor de recreatieve trainer van de gymclubs.
Meer over Gymstars: https://www.gymstars.be/

Abonnementsprijs:
50 euro/jaar

 

 

Trainers App: voor het eenvoudig registreren van aanwezigheden sporters en gepresteerde uren trainers
Web applicatie (voor computer en smartphone) die de trainers en het clubbestuur helpt bij de registratie van de aanwezigheden van de sporters en de gepresteerde uren van de trainers. De app heeft vooral tot doel de administratie rond de aanwezigheden van de leden en registratie van de uren voor de trainers en het bestuur vereenvoudigen.
Meer over de Trainers App: https://www.gymfed.be/trainers-app

Abonnementsprijs:
Clubs 0-100 leden: 75 euro/jaar
Clubs 101-400 leden: 250 euro/jaar
Clubs met meer dan 400 leden: 350 euro/jaar