Dit bedrag wordt automatisch berekend voor alle leden die hetzelfde “E-mailadres gezinshoofd” hebben.

 

Bij de lidgelden wordt er naast het standaard lidbedrag nog de mogelijkheid geboden om op basis van staffels extra lidgelden te definiëren:

  • Vanaf X-e gezinslid = A € of % korting / per lid
  • Vanaf Y-e gezinslid = B € of % korting / per lid

Dit is een door de club dynamisch op te bouwen lijst. In deze lijst kan worden aangegeven of het gespecifieerde getal betrekking heeft op een kortingsbedrag of een kortingspercentage.

Deze korting wordt berekend op subtotaal 1 (i.e. het bedrag na korting voor aantal trainingsgroepen en inschrijving startdatum).