Trainers

Alle trainers die lid zijn en reeds toegevoegd werden aan een trainingsgroep via de lidinschrijving worden in deze lijst opgenomen. Het is hier ook mogelijk om trainers toe te voegen (klik op +Trainer toevoegen’)die niet aan een trainingsgroep zijn gekoppeld (vb. trainers van de vervangingspool). Voeg deze toe via het lidprofiel.

Hoofdtrainers & disciplineverantw.

Zowel voor competitie- als recreatieclubs is het noodzakelijk de gewenste Gymfed Productgroepen en disciplines toe te voegen. De contactgegevens die men hierbij vermeld, worden door de federatie gebruikt voor een gerichte communicatie. Deze instellingen zijn ook van belang voor het Q4Gym-instrument.

Per productgroep is het de bedoeling dat er minimum 1 discipline wordt aangemaakt. Op de clubpagina van de Gymfed-website worden de aangemaakte disciplines als ‘aanbod van de club’ getoond.

Opmerking bij ‘Discipline aanpassen’ -> Klik in het veld ‘Zoek’ om de naam te selecteren van de ‘Contactpersoon / coördinator’, idem bij ‘Hoofdtrainer’.

Wedstrijdtypes hebben voor een club enkel belang als ze gedecentraliseerde communicatie wenst te gebruiken binnen 1 discipline. Deze wedstrijdtypes worden op federatieniveau gebruikt voor scoreberekening. Ze hebben verder geen functie voor de club.