Inleiding

Het blok ‘Clubinstellingen inschrijven’ omvat alle functionaliteiten die u nodig heeft om het inschrijvingsproces helemaal aan te passen aan de noden van uw club.

Meer info over deze pagina’s vindt u terug via de volgende links:

 
Inschrijvingslink voor mijn club:
Gebruik volgende link en vervang op het einde van de url ‘xxx’ door het stamnummer van jouw club! (2 of 3 cijfers!)
http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=xxx


Het testen van de module!:
Je kan op volgende twee manieren testen:

 

Opgelet! De data in de testomgeving van de Clubapp en ‘testinschrijvingen’ is TESTDATA. De inhoud is niet gelijk met deze van de Clubapp! De IT-firma en Gymfed gebruiken deze om te testen. Het kan dus zijn dat het aantal leden, info van de leden,… niet gelijk is met deze van de live Clubapp!

 

  • 2. Testen rechtstreeks op de LIVE-omgevingen
    https://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=stamnummer-van-de-club (=2 of 3 cijfers)
    in dit geval moet u eveneens eerst alle instellingen juist zetten. Eens de tests goed zijn verlopen, hoeft u echter de instellingen niet meer te kopiëren van de testomgeving aangezien u al op de live-omgeving aan het werken was. Houd er dan wél rekening mee dat de testinschrijvingen verwijderd moeten worden uit de goedkeuringslijst om te vermijden dat uw testpersonen effectief worden doorgegeven aan de federatie als volwaardige leden.