Voor alle leden van de club, die ‘lidfederatie’ zijn, is het mogelijk om een attest voor de mutualiteit aan te maken. Met dit document kunnen de leden een gedeeltelijke teruggave van hun lidgeld bekomen bij hun ziekenfonds.
De tarieven variëren per ziekenfonds.

De club heeft zelf de keuze voor wie het attest aangemaakt wordt en op welke manier. Het kan attest kan gedownload worden (pdf) en ook (als pdf) doorgestuurd worden per mail.


Bovendien wordt na de actie ‘download selectie’ het attest toegevoegd op de persoonlijke pagina ‘Mijn Gymfed’ van het lid (linker kolom: Mijn attesten en diploma’s).

Voorbeeld weergave in ‘Mijn Gymfed’AANDACHT!: Om de attesten te kunnen versturen zijn volgende VOORWAARDEN belangrijk!

 • Om de attesten via mail te kunnen versturen is het noodzakelijk dat er een account bij MailChimp is aangemaakt. Zie hiervoor ‘Varia’ -> Webservices (API) in de navigatie
 • De sporter dient lid te zijn van de federatie.
 • Het attest wordt verstuurd naar het ‘e-mail gezinshoofd’, dit dient ingevuld te zijn!
 • Het logo en de handtekening van de club dient opgeladen in het clubprofiel! Dit wordt vermeld op het attest!
 • De handtekening dient een wettelijk vertegenwoordiger (secretaris, penningmeester,…) van de club te zijn.
 • De leden kunnen het attest (laatste 2 seizoenen) ook zelf downloaden via ‘Mijn Gymfed’.
 • Via de button ‘Beheer’ kan je de begeleidende tekst voor het e-mailbericht toevoegen/aanpassen. 
 • Het lidgeldbedrag dient hoger te zijn dan ‘0’

Voorbeeld tekst voor versturen attesten:

Voorbeeld mail die het lid ontvangt:

 • Het seizoen staat vast op huidig seizoen. Selecteer de gewenste attesten via de voorziene filters. 
  Via de filters ‘Clubgroepen’, ‘Clubgroep code’ en ‘Statuut’ kan je een selectie maken voor wie de attesten bestemd zijn. 
 • Betaald (>0€) = het lidgeld werd volledig of gedeeltelijk betaald en het attest mag verstuurd worden. Vanaf er een gedeelte van het lidgeld werd betaald heeft de club de keuze om het mutualiteitsattest al dan niet te bezorgen. 
 • Klik op ‘Verstuur attesten’ om de attesten rechtstreeks naar de leden te mailen. Bij ‘Download selectie’ ontvang je een zip-file met alle geselecteerde sporters hun attest. 

 • Door het aanvinken van het veld ‘Historiek’ heeft de club de mogelijkheid om reeds verstuurde of gedownloade attesten opnieuw op te vragen (= aanmaak duplicaten). Via ‘Historiek’ heb je ook de mogelijkheid om attesten van vorig seizoenen te downloaden of te versturen. De mutualiteiten aanvaarden attesten van de laatste 2 jaar.
 • De status van verzending kan je raadplegen via ‘Communicatie & rapportage’ -> ‘Mailmodule’ en via Mailchimp.