Wat is een cluboverdracht?

De cluboverdracht is het proces waarbij een aantal gegevens van het afgelopen seizoen gekopieerd worden naar het nieuwe seizoen. Dit gebeurt om de club werk te besparen zodat er bij de start van het nieuwe seizoen zo weinig mogelijk voorbereidingswerk moet gebeuren.

De cluboverdracht gebeurt dus 1 keer per jaar bij de overgang van het ene seizoen naar het volgende seizoen. Kort samengevat is de cluboverdracht dus de eerste stap die u moet zetten bij de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

Welke gegevens worden er overgezet tijdens de cluboverdracht?

De volgende gegevens worden overgezet tijdens de cluboverdracht:

  • Trainingsgroepen: gezien er bij de trainingsgroepen velden zijn die tijdsgerelateerd zijn (geboortejaren & start- en einddatum trainingsgroep), worden deze tijdens de cluboverdracht telkens met 1 jaar opgeschoven. In onderstaand voorbeeld zou de leeftijdsgrenzen voor de groep ‘Peutertjes’ dus opgeschoven worden naar 2018 tot 2020. Idem voor de start- & einddatum. 
  • Trainingen
  • Lidgelden: ook hier geldt de opmerking mbt de tijdsgerelateerde velden. Deze worden eveneens automatisch aangepast (zoals dat gebeurt bij de trainingsgroepen).
  • Abonnementen: De clubabonnementen worden automatisch mee overgedragen met de cluboverdracht. Indien je een abonnement niet wenst te hernieuwen kan je deze selectie bij de cluboverdracht probleemloos aanpassen. Wil je achteraf nog aanpassingen doen aan de gekozen abonnementen, dan kan u deze altijd kosteloos annuleren via de pagina ‘Abonnementen’ (Club > Abonnementen) tot 1 november.

Hoe voer ik de cluboverdracht uit?

Ga naar de pagina ‘Club > Cluboverdracht’. 

Pas (indien gewenst) de abonnementen aan die u wil overdragen & klik onderaan op de knop ‘Overdragen’.

Indien de cluboverdracht al gebeurd is, dan krijgt u daarvan een melding op het scherm.

De cluboverdracht is gedaan. Wat nu?

Je hebt nu een kopie genomen de trainingsgroepen, trainingen, lidgelden & abonnementen uit het voorgaande seizoen. 

Nu kan je op deze pagina’s de eventuele aanpassingen doorvoeren zodat je volledig klaar bent voor het nieuwe seizoen. 

Hier lees je meer over deze onderwerpen: