Menu 'Leden'

In het menu ‘Leden’ vindt u alle instellingen die te maken hebben met het beheer van de leden & de lidinschrijvingen. Dit is opgesplitst in volgende submenu’s:

Soorten inschrijvingen

Een lid kan ingeschreven worden op 4 verschillende manieren. Die manieren zijn:

  • Inschrijven via de wizard. Bij het inschrijven via de wizard wordt de clubverantwoordelijke door een aantal stappen geleid om een nieuw lid in te schrijven. Eens deze 3 stappen voltooid zijn, wordt het lid toegevoegd aan de ledendatabase. Deze methode wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het registreren van nieuwe leden door clubs die niet met ‘Online inschrijven’ werken.
  • Inschrijven via de ledenoverdracht. Bij de ledenoverdracht wordt een lid dat in het vorige seizoen ingeschreven was, overgezet naar het nieuwe seizoen. Deze methode wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het registreren van bestaande leden door clubs die niet met ‘Online inschrijven’ werken. Verder wordt deze methode ook gebruikt bij clubs die wél met ‘Online inschrijven’ werken aangezien het niet langer mogelijk is om bestuursleden, trainers & medewerkers in te schrijven via de module ‘Online inschrijven’.
  • Inschrijven via online inschrijven. Clubs die werken met de module ‘Online inschrijven’ moeten hun leden goedkeuren vooraleer ze definitief in de ledenlijst komen. Meer info over de instellingen voor ‘Online inschrijven’ vindt u hier.
  • Inschrijven via de webservice. Bepaalde clubs werken liever met een eigen systeem. Zij kunnen hun leden via de ‘Club-API’ doorsturen naar de clubapplicatie van Gymfed. Voor meer info, neem contact op info@gymfed.be.