Op jullie dashboard wordt weergegeven hoeveel ongevallen er voor jullie club bestaan en welke de status is van het ongeval. Na 3 jaar worden de dossiers automatisch afgesloten.

Via deze pagina vind je de lijst van de ongevallen die voor jouw club reeds geregistreerd werden. Deze worden gerangschikt volgens dossiernummer.

Raadplegen ongevallen


De ‘Status’ zegt of de aangifte nog:

 • open staat: het aangifteformulier is binnengekomen, werd geregistreerd en een dossiernummer werd toegekend; eventueel werden er reeds kosten ingediend/uitbetaald, maar verdere kosten kunnen nog steeds toegekend worden.
 • doorgegeven werd: het dossier werd doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij ter controle en ter uitbetaling.
 • afgesloten werd: ofwel werd het genezingsattest ingediend, ofwel is de termijn van 3 jaar verstreken, na deze termijn kunnen enkel nog kosten ingediend worden (die binnen deze 3 jaar vallen) als er eerder al onkosten werden doorgegeven.

‘Dossiernummer’
Het dossiernummer wordt toegekend door de federatie en wordt vermeld bij elke briefwisseling.
Door het aanklikken van dit dossiernummer zie je de verdere gegevens van de aangifte:

 • Dossiernummer verzekeringsmaatschappij: indien er kosten zijn binnengekomen voor uitbetaling zal de federatie hier het toegekende nummer opnemen.
 • Polisnummer van de verzekering
‘Persoon’
Naam van het slachtoffer
 

Ongeval aanmaken

Via de blauwe button ‘ongeval aanmaken’ kan een nieuw dossier geopend worden.
De verdere afhandeling van het dossier gebeurt via Gymfed en het slachtoffer of de verzekeringsmaatschappij. De club kan de status van het ongeval altijd raadplegen.

De club dient de aangifte van een ongeval online door te geven aan de federatie. 

‘Algemeen’

 • Dossiernummer Gymfed: wordt automatisch toegekend
 • Dossiernummer verzekeringsmaatschappij: wordt aangevuld door de federatie indien er kosten zijn binnengekomen voor uitbetaling
 • Polisnummer: 45.262.250, indien verhoogde waarborg: 45.262.555
 • Er is ook een Polisnummer voor promotionele activiteiten: gelieve hiervoor steeds contact op te nemen met de federatie! Indien het slachtoffer geen lid is dient de aangifte doorgegeven te worden aan Gymfed via verzekeringen@gymfed.be
  Wil je aanspraak maken op deze verzekering: meld 2 weken voor de activiteit volgende info aan verzekeringen@gymfed.be:
  • Naam activiteit
  • Datum
  • Uren
  • Locatie
  • Geschat aantal deelnemers

‘Ongeval’

 • Datum aangifte: datum dat het dossier toegevoegd werd in de Clubapp
 • Datum, uur en plaats van het ongeval

‘Personen’

 • Het slachtoffer dient lid te zijn van de club en lid federatie te zijn (uitgezonderd promotionele activiteiten, zie hierboven).
 • Klik op ‘Zoek’ om de naam van het slachtoffer te kiezen.
 • Getuigen: gegevens zijn vrij in te vullen of indien deze lid is van de club kan deze toegevoegd worden.
 • Trainer: verplicht in te vullen

‘Kwetsuur’
Duid ‘aard, plaats en locatie van de kwetsuur’ aan.

‘Medisch attest’
Voeg het medisch attest toe. Een dossier wordt niet aanvaard zolang er geen medisch attest wordt toegevoegd!
Let op! Een medisch attest is een attest door de arts ingevuld met de vaststelling van de kwetsuur (met handtekening en stempel van de arts) en dus geen AFWEZIGHEIDSATTEST!

OPGELET: na het klikken op ‘bewaar’ ontvangen volgende personen per mail een bevestiging van de aangifte:

 • verzekeringen@gymfed.be
 • de aangever
 • de club (e-mail centrale briefwisseling of secretaris)
 • het slachtoffer (indien meerderjarig)

onbekend.png

Bij definitieve aanvaarding door Gymfed en de verdere afhandeling van het dossier verloopt via mail rechtstreeks naar het slachtoffer en/of ouders (o.a. alle info over onkosten en attest van genezing).