Vanaf 1 september 2023 worden de ongevallendossiers rechtstreeks ingegeven via Ethias Connect.
De afhandeling van het dossier wordt, na ingave van de club, rechtstreeks met het slachtoffer/ouders/voogd afgehandeld. 

Op onderstaand dashboard wordt de status van de ongevallen vóór 1/9/2023 weergegeven. Na 3 jaar worden de dossiers automatisch afgesloten. De onderstaande dossiers worden gerangschikt volgens dossiernummer.

Raadplegen ongevallen


De ‘Status’ zegt of de aangifte nog:

  • open staat: het aangifteformulier is binnengekomen, werd geregistreerd en een dossiernummer werd toegekend; eventueel werden er reeds kosten ingediend/uitbetaald, maar verdere kosten kunnen nog steeds toegekend worden.
  • doorgegeven werd: het dossier werd doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij ter controle en ter uitbetaling.
  • afgesloten werd: ofwel werd het genezingsattest ingediend, ofwel is de termijn van 3 jaar verstreken, na deze termijn kunnen enkel nog kosten ingediend worden (die binnen deze 3 jaar vallen) als er eerder al onkosten werden doorgegeven.

‘Dossiernummer’
Het dossiernummer wordt toegekend door de federatie en wordt vermeld bij elke briefwisseling.
Door het aanklikken van dit dossiernummer zie je de verdere gegevens van de aangifte:

  • Dossiernummer verzekeringsmaatschappij: indien er kosten zijn binnengekomen voor uitbetaling zal de federatie hier het toegekende nummer opnemen.
  • Polisnummer van de verzekering
‘Persoon’
Naam van het slachtoffer
 

Een nieuw ongevallendossier doorgeven?

Het doorgeven van een ongeval van een lid kan via DEZE link. 
Meer info vind je HIER.