Extra type bedragen zijn supplementen of kortingen die uitgedrukt worden in een bedrag of een percentage (deze bedragen worden ook weer opgeteld -of afgetrokken bij de algemene bedragen en groepsbedragen).

Omdat hier geen logische berekening achter zit, zijn deze bedragen niet beschikbaar voor het online inschrijvingsformulier (inschrijven leden via clubwebsite). Deze worden vooral gebruikt bij manuele inschrijving of om bestaande inschrijvingen aan te passen.

Deze bedragen kunnen op actief of non-actief geplaatst worden.

Voorbeelden van extra type bedragen:

  • Kortingen: vanaf 3 uren training: € 10 of 15%

  • Supplementen
    Wedstrijdgymnast: € 50
    15 u./week: € 100 (dit kan worden toegepast voor wedstrijdgymnasten die betalen volgens het aantal uren dat ze trainen – in dit geval mag er wel geen groepbedrag aangerekend worden – wedstrijdgroep = € 0)

  • Extra Type bedragen toevoegen

1. Klik op de knop: “Voeg extra type bedrag toe”

2. Omschrijf het type bedrag

3. Kies het bedrag: dit bedrag dient altijd positief te zijn! Er dient geen valutasymbool te worden ingevuld (€, EUR, euro).

4. Geef aan of het al dan niet om een korting gaat. Wordt het vakje aangevinkt dan wordt het bedrag van het algemene bedrag afgetrokken. Wordt het vakje niet aangevinkt dan wordt het bedrag bij het algemene bedrag opgeteld.

5. Geef aan of het al dan niet om een procentueel bedrag gaat.