Wat zijn vrije velden?

De vrije velden kan je gebruiken om bepaalde info over de leden op te slaan ondanks dat er hiervoor standaard geen veld voorzien is op de lidfiche.

Op elke lidfiche zijn er een heel aantal velden standaard voorzien (bv. naam, voornaam, geboortedatum, lidgeldinfo,  trainingsgroepsinformatie, …). Soms heeft een club echter nog nood aan specifieke info over de eigen aangesloten leden (vb. naam dokter, kledijmaten, goedkeuring publicatie foto’s,…).

Een vrij veld toevoegen

De vrije clubvelden staan niet standaard op het lidprofiel en worden altijd door de club aangemaakt. Voorbeeld van ‘vrije velden’ op een lidprofiel.


Wens je een vrij veld aan te maken, dan kan dat via de knop ‘+ Veld toevoegen’. 

Na het ingeven van de ‘Veldnaam’ kan je kiezen uit volgend datatype

Gebruik je ‘Keuzemenu’, dan kan je het gewenste datatype zelf aanvullen. Ingeven en ‘enter’ om toe te voegen, klik op het kruisje om te verwijderen.

Opties

  • Zichtbaar voor online inschrijven? Veld aan te vinken indien dit vrij veld getoond moet worden bij het online inschrijven.
  • Verplicht bij online inschrijven? Veld aan te vinken indien dit veld verplicht moet aangeduid worden bij het online inschrijven
  • Seizoensgebonden? Aanvinken indien deze info betrekking heeft op huidig seizoen. vb. het veld ‘Naam huisarts’ kan niet seizoensgebonden zijn. Maat T-shirt is bijvoorbeeld wel seizoensgebonden. 

 

Een vrij veld aanpassen

In het overzichtsscherm kan u het vrij clubveld aanpassen door op de veldnaam te klikken. U komt in bovenstaand scherm terecht waarna u de nodige aanpassingen kan doen. Opgelet: daarbij is het niet toegestaan om het datatype te wijzigen.

Mocht u toch een veld aangemaakt hebben met een verkeerd datatype dan kunt u het vrije veld best verwijderen en opnieuw aanmaken.

Via deze pagina is het ook mogelijk om een vrij veld op ‘non actief’ te plaatsen. Het zal niet meer getoond worden in het lidprofiel maar blijft wel zichtbaar in de lijst van de ‘vrije velden’.