In de rubriek lidgeld kan de club bepalen hoe de lidgelden per seizoen worden berekend. Het gaat hier over de lidgelden die de club aanrekent aan de leden.

Het lidgeld wordt onderverdeeld in verschillende items:

Deze verschillende items kunnen worden gecombineerd. Het is echter heel belangrijk om te begrijpen dat de berekeningsmethode altijd onderstaand stramien zal volgen.
In de onderliggende tabbladen wordt er verder ingegaan op elk van onderstaande lidgeld-onderdelen.

      
 Berekening lidgelden – online inschrijven*   
 Stap 1:verrekening kortingen aantal groepen & startdatum   
 Trainingsgroepen (zie scherm ‘Trainingsgroepen’)€ 150  
 Korting aantal groepen-€ 10  
 Korting startdatum-€ 25  
 Totaal trainingsgroepen (= subtotaal 1)€ 115  
     
 Stap 2: verrekening korting aantal gezinsleden   
 Subtotaal 1 € 115  
 Korting aantal gezinsleden-€ 20  
 Totaal trainingsgroepen (= subtotaal 2)€ 95  
  Stap 3: verrekening lidbedrag, verhoogde waarborg & licentie   
 Subtotaal 2€ 95  
 Lidbedrag€ 30  
 Verhoogde waarborg€ 5  
 Licentie*€ 35  
 Totaal te betalen lidgeld (=subtotaal 3)€ 165  
     
 Stap 4: Extra type bedragen*   
 Totaal lidgeld€ 165  
 Korting-€ 10  
 Verhoging€ 20  
 Totaal te betalen€ 175  
     
     

Licenties: het is voor de leden niet mogelijk om via ‘Online inschrijven’ zelf aan te geven dat ze een wedstrijdlicentie wensen. Deze kost moet dus achteraf nog apart verrekend worden. Daarom adviseren we om, indien mogelijk, de licentiekost meteen te verrekenen in de kost van de trainingsgroepen.

Extra type bedragen: aangezien deze bedragen door het bestuur van de club moeten toegekend worden, worden deze bedragen eveneens niet meegerekend bij online inschrijven.