Vanaf een bepaalde startdatum inschrijving heeft de club de mogelijkheid om een korting te koppelen. Dit kan een vast bedrag of percentage zijn. Door deze lijst niet aan te maken, beslist de club om geen korting toe te staan. 

Het ingegeven bedrag of percentage is geldig als een éénmalige korting bij inschrijving van het lid. Dit bedrag wordt berekend op het bedrag van de trainingsgroepen.

 

Een voorbeeld:

 

Voorbeeld 1: Inschrijving lid op 12/01 in trainingsgroep Recrea meisjes:

 

Bedrag trainingsgroep: € 100

Korting van 33% wegens inschrijving na 1/01: € 33

Lidgeld: € 67

Vast lidgeld: € 30

Totaal te betalen: € 97

 

Voorbeeld 2: Inschrijving lid op 12/04 in trainingsgroep Recrea meisjes:

 

Bedrag trainingsgroep: € 100

Korting van 66% wegens inschrijving na 1/04: € 66

Lidgeld: € 34

Vast lidgeld: € 30

Totaal te betalen: € 64